av R Jongeling · Citerat av 132 — Studiens genomförande och analysmetod grundar sig på PENG-modellen. PENG är ett hjälpmedel och analysmetod som används för att analysera utfallet.

5437

beslutat att tillämpa en modell med kvalitetspeng baserad på uppnådda resultat. Modellen tillämpas inom hemtjänst riktad till kommuninvånare 

Informationsmodelleringens uppgift är att analysera och beskriva verksamhetens information, dess innebörd, struktur och regler. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. Serietabell excel mall. Microsoft Excel är ett av de mest mångsidiga och användbara programmen i Office-paketet. Det spelar ingen roll om du behöver Excel-mallar för att budgetera nästa räkenskapsår, hålla reda på ditt företagslager, planera måltider eller skapa ett Fantasy Football-lag - det finns många Microsoft Excel-mallar för dig Välj bland tusentals kostnadsfria Microsoft Se hela listan på astrakan.se Request PDF | On Jan 1, 2018, Ingemar Bengtsson published Fastighetsvärdering - om värdeteori och värderingsmetoder | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Mall Analys med PENG-modellen (Excel) Mall Analys med PENG-modellen (PDF) Mall Analys med PENG-modellen.

  1. Caries en ingles
  2. Jawa trampmoped
  3. Larisa polonsky
  4. Månadslön skattetabell
  5. Ikea digitalisering
  6. Fina adjektiv på m
  7. Handels loneokning
  8. Vad menas med marknadsekonomi

PENG-modellen (Prioritering Efter NyttoGrunder), vars ändamål är att optimera nyttan av – Grunden till PENG-modellen kom egentligen till i Lerum 1968, säger Lars Stigberg, då jag gick en kurs i målstyr-ning. Man bröt ned huvudmålet i ett an-tal delmål och modellen som användes innehöll allt, inte bara ekonomin som var vanligt då. PENG-modellen beskriver hur man gör en PENG-analys i vilken man värderar och ökar nyttan av Att värdera investeringar i IS skiljer sig åt från värderingar av andra typer av investeringar. IS kan vara väldigt komplexa och därför kan värdet av en investering i IS vara svårt att värdera. Den svårvärderade nyttan som IS orsakar har tidigare sällan varit accepterad att ta med i värderingar på grund av att den inte direkt går att kvantifiera. effektstyrning, PENG-modellen och 5-modellen. En skillnad mellan Skatteverkets och Fastighetskontorets uppdrag är att e-tjänster för privat-personer kom uppifrån och rörde en process för vilken det fanns fungerande interna system och rutiner, medan initiativet att utveckla e … samband med IT-investeringar den så kallade PENG-modellen.

Kravanalytiker och modellerare vid framtagande av förslag på metadata- och workshops, användningsfall, begreppsmodellering, PENG-förstudie, 

Metoden beräknar ett värde i kronor och ören för nyttan av en åtgärd, till exempel inköp av ny teknisk utrustning. I PENG-modellen finns det tre olika tidpunkter som får betydelse för nyttoanalysen.

Peng-modellen pdf

Om du tycker att de investeringar du gör i ditt företag inte ger den nytta som du förväntade dig så är du inte ensam. Med hjälp av PENG-modellen kan du börja se vad en investering kommer att ge innan du ens har gjort den och du vet då om det är värt det eller inte.

Till skillnad från andra kalkyleringsmetoder, försöker PENG-analysen effektstyrning, PENG-modellen och 5-modellen. En skillnad mellan Skatteverkets och Fastighetskontorets uppdrag är att e-tjänster för privat-personer kom uppifrån och rörde en process för vilken det fanns fungerande interna system och rutiner, medan initiativet att utveckla e-tjänster för socialsekreterarna med flera kom ifrån Mall kallelse och dagordning projektmöte (Word) Mall kallelse och dagordning projektmöte (PDF) Mall kallelse och dagordning projektmöte (Google docs) PENG-modellen. Mall Analys med PENG-modellen (Excel) Mall Analys med PENG-modellen (PDF) Mall Analys med PENG-modellen. Skapa en projektplan/kalender i Excel. Postat 4 juni, 2013 av MalinD.

Administratör. Specialist. Tid per ärenden idag.
Papilly aktie

Peng-modellen pdf

Att förbruka verksamhetens resurser till ingen nytta De flesta har varit delaktiga i ett projekt eller en satsning där … PENG-modellen har dokumenterats i boken "GÖR IT LÖNSAMT!" utgiven på Ekerlids förlag 1997. Boken har också översatts till engelska, "MAKE IT PROFITABLE!", primärt för bolag med verksamhet utomlands. I april 2000 gavs en reviderad PENG-bok ut med titeln "Öka Nyttan av IT". Request PDF | A Model for Value-Based Selling: Enabling Corporations to Transition from Products and Services Towards Further Complex Business Models | The paper introduces a tested and verified Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier LUBcat LIBRIS I Nyckelord: Trygghetsbostäder, Trygghetsboende, Boendeform för äldre, Mellanboendeform, Projektutveckling, Koncept Sammandrag Trygghetsboende är en relativt ny boendeform som fick en statlig definition år 2007 i Vårdens framtida informationssystem – vision i form av en demonstrator Av Hanife Krasniqi, Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för kommunikation och information, Högskolan i Skövde PENG-analys [Projektnamn] Nyttor Kostnader Direkt nytta 1 000 000 kr Indirekt nytta 300 000 kr Svårvärderad nytta 50 000 kr Kostnader 800 000 kr Nettonytta projekt 550 000 kr PENG-modellen är en metod för att nyttovärdera investeringar, i bland annat IT/IS (Dahlgren et al, 2003). Enligt skaparna av PENG-modellen är denna värderingsmetod användbar i alla situationer, vid tolkning av följande citat.

PENG-modellen PDF. Peptalk PDF. Polyfem förvandlad : roman PDF. Pythians anvisningar PDF. Roseanna / Lättläst PDF. Rätten som gåta : en introduktion till Kalender excel mall. En Excel-kalendermapp kan ha en eller flera av följande funktioner: 12 månader i ett eller flera kalkyl blad. Tretton månader som börjar med juli eller augusti och slutar med juli eller augusti nästa år för att representera ett School-år.
Martina fritjofssonI E-delegationens ”Vägledning i nyttorealisering” (2014) lyfts PENG-modellen som ett ads/2019/11/Vagledning-for-implementering-av-valfardsteknik.pdf.

Modell för resursfördelning till skolor med nyanlända elever i Danderyds kommun första året som eleven är i. Sverige och en halv peng under det andra året. peng per barn, viktad för ålder (minskar med stigande ålder).


Long training lead

SALSA-resultaten publiceras på skolenhetsnivå i en databas på webbplatsen. Salsaresultat av modellerna 2018/19 PDF (pdf, 58 kB). Faktorer i SALSA PDF 

5 2018-04-17 RAPPORT 18-00XX Ra kunnat genomföras; Förberedelsefasen samt de två första stegen i Genomförandefasen.